मे १२, मङ्गलबार
तिमीले मेरो सामु गरेको तिम्रो प्रार्थना र तिम्रो विन्ती मैले सुने । १ राजा ९ ः ३

प्रभुसँग हामी प्रार्थनामा भेट गर्नसक्छौ । प्रभुमा बढेका महान प्रभुको दासहरुको जिवानी जब हामी पढछौं, उहाँहरुले बेसी भार र समय प्रार्थनामा छुटाएँको पाउँछौं । किनकि यो उदाहरुण हामी येशू ख्रीष्टको सेवाकाय बाट सिक्न पाउँछौ । परमेश्वरको पुत्र भईकन त उहाँले आफनो हरेक दुःखको घडीहरुमा पहाड तिर, एकान्त ठाँउमा उकल्नु हुन्थ्यो केवल पिता सँग प्रार्थना गर्नलाई । पुरानो नियममा प्रभु आफैले मोशालाई त्यो सिनाई पहाडमा बोलाउँनुहुन्छ, जहाँ मोशाले प्रभुको वचन पाउँथे र इस्त्राएलीहरुको निम्ति पुकारा गर्थे त्यसको लागि मोशा वृद्घ भइसकेको भएता पनि पहाड चढ्न पथ्र्यो, इस्त्राएलीहरुको भिड बाट टाढा (संसार भन्दा अलिक अलग) प्रस्थान १९ ः२ । यी सबै प्रार्थनाहरुको उत्तर प्रभुले आफनो दासहरुलाई उत्तर दिनुहुन्थ्यो । येशूले लूका ६ ः १३ मा जब पढछौ, त्यहाँ देख्छौ प्रभुले आफनो बाह्र जना चेलाहरु त्यस दिन चुन्नुभयो । तर यो गर्न भन्दा पहिला त्यस अघिलो रात प्रभुले रात भर प्रार्थनामा बस्नुभयो। यस बाट हामीले थाहा गर्नुपर्छ येशूले कुनै पनि काम आफनो खुसीले गर्नुभएन तर पितालाई सोध्नुभयो, त्यही पिताको इच्छाको कारणले सबै चेलाहरुले नि सोहि सु समाचारको काम आफुलाई बलिदान दिएर फैलाउन सके ।

शूलेमान राजाले नि चुर्ण हृदयका साथ भनेका थिँए प्रभु यी तपाईका प्रजाहरुलाई कसरी म डोर्याऊनु सकूँ, मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस, समझदारको हृदय दिनुहोस । (१ राजा ३ ः ७, ८, ९) । प्रभलेु राजा शूलेमानको प्रार्थना सुनेर यति प्रसन्न हुनुभयो उहाँले मागेको कुरा भन्दा धेरै कुराहरु आशिष दिनुभयो । त्यस बेला सम्म राजा शूलेमानले आफनो बुवा दाऊदको मार्गमा हिडिरहेको थिए । उसले परमेश्वरको निम्ति भवन बनाउँनुको लागि सबै धन, मन, ज्ञान र समझ लगाए र प्रभुलाई नै पहिलो आदर दिए, परमेश्वरको वेदी, वाचाको सन्दुक त्यस भवन भित्र ल्याएँ जो राजा दाऊदले नि यसरी नै परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकेको थिए । भवन बनाईसकेर राजा शूलेमानले धन्यवाद साथ इस्त्राएलीहरुको विषयमा र, आउने पुर्खको चिन्तति विषय लिएर लामो प्रार्थना गरेको पोउछौँ । (१ राजा ८ ः२२ ५५ सम्म) प्रभुले यही वचन अनुसार उत्तर दिनुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने तर शुद्ध चालमा हिड्ीरहने प्रयत्न गर् यो चेताउनी पनि दिनुहुन्छ ।


हो, प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिनुहुन्छ तर उत्तर साथै हामीलाई चेताउनी पनि दिनुहुन्छ । यो कुरा चाहिँ हामी बिर्सि पठाउँछौ वा हलुको ठान्छौ । प्रभुले कहिले भन्नुहुन्न, छोरा तिमीले मागेको कुरा ल्याऊ र गएर खुशी हाऊ भन्नु हुन्न । तर उहाँको मनसाय यो हो , तिमीले मागेको कुरा म तिमीलाई दिदैँछु , ल्याऊ होसियार साथ उपभोग गर र मेरो महिमा गर, म कहाँ आउन नबिर्स । त्यसैले त धेरै मानिसहरु प्रार्थनाको उत्तर पाएँ पछि धेरैले प्रभुलाई बिर्सिन्छ र त्याग्छ जसको दशा राजा शूलेमानसँग तुलाना गर्न सक्छौं ।

शूलेमानलाई प्रभुले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ, र चेताउनी पनि दिनुहुन्छ, यदि तिमीहरु मेरो आज्ञामा ठीक सँग हिडयौं भने म मेरो प्रतीज्ञा पुरा गर्नेछु नत्रा त यो मेरो लागि तिमीले बनाएको मान्दिर रहनेछैन । ( १ राजा ९ ः६, ७, ८) । यसकारण विश्वास गरौ निश्चय प्रभुले चुर्ण र नम्रको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ र साथै हामीलाई चेताउनी पनि राखी दिनुभएको छ । उत्तर पाएँपछि पनि हामी होशियार हिडेनौ भने प्रभुले हाम्रो सबै परिश्रम ब्यर्थ तुल्याई दिनुहुनेछ ।

हाम्रो प्रार्थना, तपाईको चेताउनीहरुलाई म प्रेम गर्नेसकू र तपाईबाट टाढा बन्न बाट मलाई जोगयाउनुहोस । तपाई कति प्रेमी हुनुहुन्छ । तपाई मेरो अधर्मलाई क्षमा दिएर मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ । यस जिवन दिनुभएकोमा धन्यवाद प्रभु ।
धन्यवाद, आमेन

Todays Blessing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here