History of Kalimpong EL-Shaddai

History of EL-Shaddai Kalimpong

विषय सूची Elshaddai Church History पहिलो अध्याय मण्डलीको स्थापना चर्च अफ स्कटल्याण्ड देखि  'यहोवा निस्सी'( सम्म एक संघर्षपुर्ण यात्रा ) Previous Next सन् १९४७ सालमा अंग्रेजहरूको २०० वर्षको असहय बन्धनबाट…

Continue Reading History of EL-Shaddai Kalimpong