मे १५, शुक्रबार

परमप्रभु हाम्रा राजा उहाँले नै हामीलाई बचाँउनुहुन्ेछ । (यशैया ३३ : २२)

येशूले दुई चेलाहरुलाई भन्नुभयो त्यो ठाँउमा जाऊ र त्यहाँ बाँधिएको एउटा गधा तिमीहरुले भेटाउनेछौं, त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ, यदि कसैले सोध्यो भने उहाँलाई यसको खाँचो छ भनेर भन्नु । साच्चै येशूले भने जस्तो सबै कुरा हुन् आयो । अनि येशू ख्रीष्ट त्यस गधा माथि चढनु भयो र येरुशलेम तिर सवार गर्नुभयो । पुरानो समयमा मानिसहरुले भविष्यवक्ताहरुलाई रद्द गरे र राजाको माग गरे अनि परमेश्वरले तिनीहरुको आवाज सुनेर शाऊल राजा, दाऊद राजा अरु थुप्रै राजाहरु दिए जसले तिनीहरु माथि सबै हुकूम जमाउन सक्थे ।

येशू ख्रीष्टले पनि यो संकेत देखाउन चाहानु भयो क्रूसमा जान् अघि उहाँ घोडाका सट्टामा गधा रोज्नु भयो र अनादरको राजा बनी येरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो । हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौ, त्यहाँ अत्यन्तै ठुलो भिडले उहाँलाई स्वागत गरे र रुखको हाँगा र आ आफनो लुगाहरु समेत बाटोमा ओछयाएर उहाँलाई स्वागत गरे, दाऊदको पुत्र भन्दै होसन्ना जय जयकार गरे । तर त्यस समय येशू ख्रीष्ट लाई नासरतका भविष्यवक्ता भनि मानिसहरुले बुझे । (मत्ती २१ : १०, ११) त्यसपछि उहाँले येरुशलेमका मान्दिरमा देखिएका सबै अशुद्ध थोक हटाइदिनुभयो, मन्दिरमा भएका अन्धा, अपाङ्गाहरुलाई निको पार्नुभयो । यहाँबाट हामी बुझछौं उहाँ त राजाहरुको राजा र प्रभुहरुका प्रभु हुनुहुन्छ ।

लूका २१ : २७, २८ प्रभुको दोस्रो आगमनमा पनि उहाँ राजाहरुको राजा प्रभुहरुका प्रभु सामथ्र्य र महा महिमासहित बादलमा आइरहेका देख्नेछौ अनि जब यी कुराहरु हुन थाल्छन, तब हामी माथि हेरौं र आफनो शिर उठाओ किनकि हामीहरुको छुटकारा नजिकै छ । आजको पाठ यशैया ३३ मा १ देखि १६ सम्म पढ्दा ठेक्कै अहिलेको महामारी, आतङ्कीत संसारको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ, यस्तो बेलामा पनि धर्मीकता मनपराउने मानिसहरुले प्रतापी राजा, येशू ख्रीष्टलाई पुकारा, आशा गरिरहेको हामी पाउँछौं । (यशैया ३३ :१५, १६) प्रभुलाई विश्वास गरेर शुद्ध चालमा हिडने जन हो नडराऊ प्रभुले हामीलाई बचाँउनुहुनेछ । (यशैया ३३ : २२) ति धर्मी जातिको निम्ति एउटा शुद्ध पारिएको राज्य भेटाउनेछ जहाँ कुनै भष्टचार, अशुद्धता नभएका राज्य हुनेछ जसको राजा परमप्रभु प्रतापी बन्नुहुनेछ र उहाँको सुन्दुरतामा हामी हाम्रो आँखाले देख्नेछौं । प्रभु भन्नुहुन्छ धिक्कार त्यसलाई जो प्रभुसँग विश्वासघात गर्नेहरु । (यशैया ३३ : १)

हाम्रो प्रार्थना : हे प्रभु मेरो अधर्महरु क्षमा गरिदिनुहोस, तपाईको महिमीत सुन्दरतालाई
निहार्नसकू । तपाई मेरो सदाको राजा र प्रभु हुनुहुन्छ र मलाई बचाउँनुहुनेछ । धन्यवाद, तपाईले मलाई यो आशा र आनन्द राखिदिनु भएको छ त्यस सुन्दर राज्य लैजान्को निन्ति ।
धन्यवाद, आमेन

Listen Today`s Blessing Message

Leave your vote

700 points
Upvote Downvote

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here