पापीका लागि प्रभुज्यू (२) 

क्रूसैमा बलि भए

 निष्कलकं रगत बहाई पापीलाई मुक्ति दिए । (२)

भुलिरहेछौ दष्ट यो जगत्मा दाई हो,

डुबिरहेछौ प्रति दिन पापमा पापलाई लुकाई राखेर दाईहो

पाउनेछौ कसरी अमर जीवन यो ?

बिताइरहेछौ छायातुल्य जीवन दाइहो दुःख अशान्ति पापले भरपूर यो दीन भई उनकौ खूनले पाप धोइमागतिमीले तुरुन्त मुक्तिदान पाउनेछौ । #PaapikalagiPrabhuJeu #elsaddaisong #nepalichristiansong

Leave your vote

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here