Paapika Lagi Prabhuji

Paapika Lagi Prabhuji


पापीका लागि प्रभुज्यू (२)

क्रूसैमा बलि भए

निष्कलकं रगत बहाई पापीलाई मुक्ति दिए । (२)

भुलिरहेछौ दष्ट यो जगत्मा दाई हो,

डुबिरहेछौ प्रति दिन पापमा पापलाई लुकाई राखेर दाईहो

पाउनेछौ कसरी अमर जीवन यो ?

बिताइरहेछौ छायातुल्य जीवन दाइहो दुःख अशान्ति पापले भरपूर यो दीन भई उनकौ खूनले पाप धोइमागतिमीले तुरुन्त मुक्तिदान पाउनेछौ ।

#PaapikalagiPrabhuJeu #elsaddaisong #nepalichristiansong

Leave your vote

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Leave a Reply